Νοέμβριος 2008


  Πρόσκληση για συμμετοχή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ στην έρευνα για την εφαρμογή του e-procurement στα κράτη μέλη που διεξάγεται από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξάγει έρευνα με αντικείμενο την εφαρμογή του e-procurement στα Κράτη-Μέλη.

Η ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην εν λόγω έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο για τους οικονομικούς φορείς. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι την 18η Δεκεμβρίου 2008.

Όσα μέλη ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εν λόγω δραστηριότητα παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή με το Σωματείο έως την 20η Νοεμβρίου 2008.

 

Συνέδρια

Ιούνιος 2014

Η ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ διοργάνωσε την 12.6.2013 και ώρα 6.00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου (Ακαδημίας 60) ημερίδα με θέμα: ...

 

Δεκέμβριος 2013

Η ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ διοργάνωσε την 17.12.2013 και ώρα 6.00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου (Ακαδημίας 60) ημερίδα με θέμα: ...

 

Ιανουάριος 2013

Η ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ διοργάνωσε την 24.1.2013 στις 6.00 μ.μ. και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) επιστημονική ημερίδα ...

 

Δεκέμβριος 2011

Η ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ διοργάνωσε την 14.12.2011 στις 5.00 μ.μ. και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) ...