Απρίλιος 2009

 

Η ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «κατώτατα όρια αμοιβών μηχανικών – δικηγόρων: προς ένα αβέβαιο μέλλον». Η ημερίδα έλαβε χώρα την 9η Απριλίου 2009 στο αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης» του Υπουργείου Εξωτερικών.

Αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η Οδηγία 2006/123/ΕΚ, για την παροχή υπηρεσιών στην Εσωτερική Αγορά, με την οποία τα εθνικά συστήματα κατωτάτων ορίων αμοιβών εξετάζονται υπό το πρίσμα των περιορισμών στην ελεύθερη εγκατάσταση και ζητείται από τα κράτη μέλη η άρση κάθε σχετικού μέτρου που συνιστά εμπόδιο στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών εντός της ενιαίας εσωτερικής αγοράς.

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης.


 

News

26 Σεπτεμβρίου 2019
ΗΜΕΡΙΔΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ...

 

2-3 Νοεμβρίου 2018
ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ...

 

1 Δεκεμβρίου 2016
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΙΒΑ...

 

1 Ιουνίου 2016
ΗΜΕΡΙΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...